NÊN DÙNG ACC DRIVE CLONE KHÔNG LÀM GÌ HOẶC TẠO MỚI SAU ĐÓ ADD FAMILY ACC CHÍNH VÀO DÙNG NHÉ!!!! NẾU ACC CLONE BỊ KHOÁ THÌ ACC FAMILY CŨNG KHÔNG MẤT DATA CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ.
ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091 [phucuongds.com]

ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091

  • Bước 1: Đăng kí trail 6 tháng 2TB có thể thêm phương thức thanh toán thẻ hay momo gì xong xoá thanh toán là được vì ko trừ tiền nên thẻ chính chủ cũng được không lăn tăn.
  • Bước 2: Vào trang này Google One Settings mục change gói, chọn nâng gói 30Tb (khi nó hiện lên bảng > dừng không mua nhé) sau đó hãy mở dev tool ( F12 hoặc FN + F12 nếu là laptop)
  • Bước 3: Vào mục Sources nhấn Ctrl+ P hoặc Command + P sau đó tìm từ token.
ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091 [phucuongds.com]

ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091 [phucuongds.com]
  • Bước 4: Copy link address như ảnh sau đó mở Edittext trên Mac hoặc Notepad trên Win dán vào.
ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091 [phucuongds.com]
  • Bước 5: Sau khi dán vào hãy Ctrl + F hoặc Command + F tìm kiếm 5% nếu là nâng gói và 6% nếu là hạ gói.
ĐĂNG KÝ GOOGLE DRIVE 30TB FREE GIA HẠN 2091 [phucuongds.com]
Ai reg nhầm acc chính thì tranh thủ xóa services đi: https://myaccount.google.com/deleteservices

Video hướng dẫn chi tiết: