Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!
python

Tạo mã QR bằng Segno trong Python

Quick Response (QR) là mã vạch mà thiết bị kỹ thuật số có thể dễ dàng quét. Nó mã hóa dữ liệu dưới dạng một chuỗi pixel trong lưới ô vuông. Theo dõi …

Xóa hình ảnh trùng lặp khỏi thư mục bằng Python

Tất cả chúng ta đôi khi phải đối mặt với vấn đề này hay vấn đề khác mà tôi sẽ thảo luận dưới đây. Chúng tôi có hàng ngàn hình ảnh, một số trong số đó…

Tạo trang Login bằng Python và MySQL

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một hệ thống đăng nhập và đăng ký hoàn chỉnh với Python Flask và MySQL . Python hiện đang chiếm ưu thế trong l…

[Python Basic Tutorial] Bài 5 - Toán tử cơ bản

Toán tử là các cấu trúc có thể thao tác giá trị của toán hạng. Xét biểu thức 4 + 5 = 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là toán hạng và + được gọi là toán tử…

Tool Download All Video Tiktok Channel - No Watermark

Tool Download All Video Tiktok Channel - No Watermark Được hôm rảnh rỗi ngồi viết cái tool nho nhỏ cho anh em download video Tiktok. Download video t…

[Python Advanced Tutorial] Bài 5 - Hướng đối tượng (OOP)

Python đã là một ngôn ngữ hướng đối tượng kể từ khi nó tồn tại. Do đó, việc tạo và sử dụng các lớp và đối tượng hoàn toàn dễ dàng. Chương này giúp b…

[Python Basic Tutorial] Bài 4 - Các loại biến

Các biến không là gì ngoài các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu trữ các giá trị. Điều này có nghĩa là khi bạn tạo một biến, bạn dự trữ một số không g…

[Flask] – Phần 10: Hỗ trợ email

Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng chức năng gởi email cho các user cũng như phục hồi mật mã qua email. Ứng dụng của chúng ta đã hoạt động tốt với…

[Flask] – Phần 9: Phân trang

Trong Phần 8, chúng ta đã cập nhật cơ sở dữ liệu để xây dựng chức năng “follower” tương tự như các mạng xã hội. Để tiếp tục hoàn thiện ứng dụng blog…

[Python Basic Tutorial] Bài 3 - Cú pháp cơ bản

Ngôn ngữ Python có nhiều điểm tương đồng với Perl, C và Java. Tuy nhiên, có một số khác biệt nhất định giữa các ngôn ngữ. Chương trình Python đầu tiê…

[Python Basic Tutorial] Bài 2 - Thiết lập môi trường

Python có sẵn trên nhiều nền tảng bao gồm Linux và Mac OS X. Hãy hiểu cách thiết lập môi trường Python của chúng tôi.

[Python Basic Tutorial] Bài 1 - Tìm hiểu về Python

Hướng dẫn Python này được viết cho người mới bắt đầu để giúp họ hiểu các khái niệm cơ bản đến nâng cao của Ngôn ngữ lập trình Python. Sau khi hoàn th…

[Flask] – Phần 8: Tạo chức năng follower

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo chức năng cho phép user theo dõi (follow) các user khác tương tự như Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác cho ứ…

[Flask] – Phần 7: Xử lý lỗi

Chúng ta sẽ tạm ngừng việc thêm chức năng mới vào ứng dụng nhỏ của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đối phó với các lỗi – điều lu…

[Flask] – Phần 6: Hồ sơ cá nhân và ảnh đại diện

Phần này sẽ đi sâu vào cách tạo trang hồ sơ cá nhân cho ứng dụng. Trang hồ sơ cá nhân sẽ trình bày thông tin về user, chủ yếu là do chính user nhập …

[Flask] – Phần 5: Xử lý đăng nhập

Trước đây, chúng ta đã tạo ra một form đăng nhập trong Phần 3 và tìm hiểu cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong Phần 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ phối hợp c…

[Flask] – Phần 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu

Đây là một phần rất quan trọng vì hầu hết các ứng dụng đều cần đọc và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả. Vì thế, chúng ta cần phải dùng đến cơ sở dữ…

[Flask] – Phần 3: Tìm hiểu về Web Form

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm Web Form và cách sử dụng Web Form trong Flask. Trong Phần 2, chúng ta đã tạo ra một template …

[Flask] – Phần 2: Tìm hiểu về Template

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm Template trong Flask.

[Flask] – Phần 1: Hello World!

Loạt bài viết này sẽ hướng dẫn lập bạn cách tạo ra một ứng dụng Web đơn giản với Python và Flask framework.
Đồng ý cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Trang web bị chặn
Xin lỗi! Trang web này không có sẵn ở quốc gia của bạn.