Trang này liệt kê rất nhiều thiết bị và truy vấn phương tiện khác nhau sẽ nhắm mục tiêu cụ thể đến thiết bị đó. Đó có lẽ không phải là một phương pháp hay, nhưng sẽ rất hữu ích khi biết kích thước của tất cả các thiết bị này trong ngữ cảnh CSS.
Một thành phần chính của thiết kế đáp ứng là tạo ra trải nghiệm phù hợp cho thiết bị phù hợp. Với hàng triệu thiết bị khác nhau trên thị trường, đây có thể là một nhiệm vụ cao. Chúng tôi đã tổng hợp các truy vấn phương tiện có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu thiết kế cho nhiều thiết bị tiêu chuẩn và phổ biến chắc chắn đáng đọc.
Nếu bạn đang tìm kiếm một danh sách toàn diện các truy vấn phương tiện, thì kho lưu trữ này là một tài nguyên tốt.
Nếu bạn phản ứng với điều này là: bạn không bao giờ nên đặt các điểm ngắt của mình trên các thiết bị !! Bạn có một điểm tốt. Justin Avery có một bài đăng rất hay về những cạm bẫy có thể xảy ra khi sử dụng các điểm ngắt dành riêng cho thiết bị. Chọn các điểm dừng dựa trên thiết kế của bạn chứ không phải thiết bị cụ thể là một cách thông minh để đi. Nhưng đôi khi bạn chỉ cần một chút trợ giúp để kiểm soát một tình huống cụ thể.

Phones and handhelds

iPhone
/* ----------- iPhone 4 and 4S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 5, 5S, 5C and 5SE ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 6, 6S, 7 and 8 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { 

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) { 

}

/* ----------- iPhone 6+, 7+ and 8+ ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) { 

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: landscape) { 

}

/* ----------- iPhone X ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 812px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) { 

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 812px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 812px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: landscape) { 

}
Galaxy
/* ----------- Galaxy S3 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S4, S5 and Note 3 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S6 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) 
 and (orientation: landscape) {

}
HTC
/* ----------- HTC One ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}
Google Pixel
/* ----------- Google Pixel ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Google Pixel XL ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) 
 and (orientation: landscape) {

}
Nexus
/* ----------- Nexus 4 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 384px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 384px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 384px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Nexus 5 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Nexus 6 and 6P ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 592px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 4)
 and (orientation: landscape) {

}
Windows Phone
/* ----------- Windows Phone ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 480px) 
 and (device-height: 800px) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 480px) 
 and (device-height: 800px) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 480px) 
 and (device-height: 800px) 
 and (orientation: landscape) {

}

Tablets

iPad
/* ----------- iPad 1, 2, Mini and Air ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* ----------- iPad 3, 4 and Pro 9.7" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* ----------- iPad Pro 10.5" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 834px) 
 and (max-device-width: 1112px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen 
 and (min-device-width: 834px) 
 and (max-device-width: 834px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen 
 and (min-device-width: 1112px) 
 and (max-device-width: 1112px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* ----------- iPad Pro 12.9" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1024px) 
 and (max-device-width: 1366px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen 
 and (min-device-width: 1024px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
/* Declare the same value for min- and max-width to avoid colliding with desktops */
/* Source: https://medium.com/connect-the-dots/css-media-queries-for-ipad-pro-8cad10e17106*/
@media only screen 
 and (min-device-width: 1366px) 
 and (max-device-width: 1366px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}
Galaxy Tablets
/* ----------- Galaxy Tab 2 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media 
 (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) {

}

/* Portrait */
@media 
 (max-device-width: 800px) 
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media 
 (max-device-width: 1280px) 
 and (orientation: landscape) { 

}

/* ----------- Galaxy Tab S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media 
 (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media 
 (max-device-width: 800px) 
 and (orientation: portrait)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { 

}

/* Landscape */
@media 
 (max-device-width: 1280px) 
 and (orientation: landscape)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { 

}
Nexus Tablets
/* ----------- Nexus 7 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Nexus 9 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 1536px) 
 and (device-height: 2048px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 1536px) 
 and (device-height: 2048px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 1536px) 
 and (device-height: 2048px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: landscape) {

}
Kindle Fire
/* ----------- Kindle Fire HD 7" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Kindle Fire HD 8.9" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: landscape) {

}

Laptops

Laptops
/* ----------- Non-Retina Screens ----------- */
@media screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) { 
}

/* ----------- Retina Screens ----------- */
@media screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (min-resolution: 192dpi) { 
}

Wearables

Wearables
/* ----------- Moto 360 Watch ----------- */
@media 
 (max-device-width: 218px)
 and (max-device-height: 281px) { 

}