Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Hướng dẫn tạo trang GDIndex cho Google Drive

Hướng dẫn tạo trang GDIndex cho Google Drive
Bài viết liên quan:

G-Index là gì?

GDIndex là việc xóa mục Google Drive. Đây là chương trình Google Drive thư mục không có máy chủ có thể được phát triển trên Cloudflare worker. Nó có thể liệt kê các tệp Google Drive dưới dạng một thư mục và có thể được tải xuống thông qua một chuỗi thẳng. Vì lưu lượng được chuyển qua Cloudflare, nó có thể được sử dụng tự động cả trong mạng môi trường bị hạn chế. This Hướng dẫn giải thích chương trình G-Index khai triển bằng cách sử dụng API tùy chỉnh, về mặt lý thuyết an toàn hơn và tải xuống nhanh hơn.

Tính năng

 • Video Player - | mp4 | webm | avi | mpg | mpeg | mkv | rm | rmvb | mov | wmv | asf | ts | flv
 • Music Player - | mp3 | flac | wav | ogg | m4a
 • Document Viewer - | html | php | css | go | java | js | json | txt | sh | md | pdf
 • Image Viewer - | bmp | jpg | jpeg | png | gif
 • Multi-level Search within default and team/shared drives
 • Multi drive encryption
 • Mobile Friendly
 • Page-level caching, browser forward and backward without reloading
 • Dark Theme
 • Main Color: red | pink | purple | deep-purple | indigo | blue | light-blue | cyan | teal | green | light-green | lime yellow | amber orange | deep-orange | brown | greyblue-grey
 • Accent Color: red | pink | purple | deep-purple | indigo | blue | light-blue | cyan | teal | green | light-green | lime | yellow | amber | orange | deep-orange

Triển khai

 • Mở https://console.cloud.google.com/marketplace/product/google/drive.googleapis.com
 • Tạo một dự án mới hoặc sử dụng một trong các dự án hiện có nếu bạn đã tạo. (Nếu bạn đang sử dụng Google Cloud Platform lần đầu tiên: chỉ thực hiện việc này nếu bạn muốn đặt tên tùy chỉnh cho dự án của mình. Nếu không, dự án của bạn sẽ được tạo tự động sau bước tiếp theo với tên "My First Project". Nếu bạn không quan tâm đến tên của dự án như tôi thì chỉ cần bỏ qua bước này).
 • Nhấp vào nút Enable để bật API Google Drive.
 • Nhấp vào Create Credentials.
 • Chọn "API Google Drive" từ menu thả xuống đầu tiên và chọn "Other UI" từ menu thả xuống thứ 2.
 • Chọn "User data" từ các tùy chọn.
 • Nhấp vào "What credentials do I need", sau đó, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện thông báo rằng bạn cần thiết lập Consent Screen.
 • Nhấp vào "Set up consent screen". nó sẽ đưa bạn đến một tab mới.
 • Chọn "External" làm kiểu người dùng và nhấp vào Create.
 • Cung cấp tên ứng dụng, email hỗ trợ người dùngthông tin liên hệ của nhà phát triển được yêu cầu cho màn hình lấy sự đồng ý. sau đó kết thúc tạo màn hình đồng ý.
 • Sau khi tạo màn hình đồng ý, hãy nhấp vào xuất bản ứng dụng. (Tùy chọn này có thể được tìm thấy trong Publishing status).
 • Quay lại tab trước để tiếp tục tạo thông tin đăng nhập.
 • Nhấp vào làm mới và tạo OAuth client ID sau đó nhấp vào Done.
 • Nhấp vào OAuth client ID mới được tạo để xem client idclient secret.
 • Mở Colab notebook bên dưới (dành cho những người muốn sử dụng thông tin đăng nhập của riêng họ) trong một tab mới.


 • Sao chép client idclient secret của bạn vào Colab notebook và điền các trường vào đó theo lựa chọn của bạn và chạy ô.
 • Tải xuống tệp txt có mã được tạo bởi Colab notebook.
 • Triển khai mã tới Cloudflare Worker.

Video hướng dẫn cụ thể

Loading...

Getting Info...

Đăng nhận xét

Đồng ý cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Trang web bị chặn
Xin lỗi! Trang web này không có sẵn ở quốc gia của bạn.